افزایش تعرفه های پیامکی

on .

 متاسفانه مجددا با افزایش تعرفه های  پیامک روبرو هستیم و از تاریخ ابتدای دیماه 1397 طبق جدول تعرفه های زیر شارژ و ارسال پیامک ها محاسبه خواهد شد:

 

تعداد SMS خریداری شده     تعرفه هر SMS فارسی (ریال)             تعرفه هر SMS لاتین (ریال)

از 1 هزار تا 11 هزار عدد                                       165      300

از 11 هزار تا 31 هزار عدد                                     155      300

از 31 هزار تا 101 هزار عدد                                    145      300

از 101 هزار تا 501 هزار عدد                                  135      300

از 501 هزار عدد تا 2 میلیون و 501 هزار عدد             125      300

از 2 میلیون و 501 هزار عدد به بالا                          115      300