توقف سرویس پیام صوتی

on .

 

توقف سرویس پیام صوتی

نزدیک یکسال است از سرویس پیام صوتی به منظور کمک برای حل مشکل بلک لیست مشتریان عزیزمان استفاده می کردیم، بدین صورت که اگر مخاطبی پیام تبلیغاتی خودش را بسته بود،پیامک، بصورت پیام صوتی برای ایشان ارسال می شد.متاسفانه بنا به مصوبات جدید سازمان تنظیم مقررات ارسال پیام صوتی انبوه ممنوع شده است و به همین دلیل سرویس ما نیز قطع شده است و قادر بهارائه سرویس پیام صوتی نمی باشیم.

بهترین پیشنهاد در حال حاضر طی کردن فرایند خدماتی شدن خطوط از سمت اپراتور است.

در صورتی که خدماتی دارید که مشتریان شما نیازمند دریافت پیام های شما می باشند،لطفا  برای خدماتی کردن خطوط اینجا کلیک کنید.