پیام صوتی ، جایگزینی برای پیامک

on .

در یکی دو سال گذشته درصد قابل توجهی از مردم دریافت پیامک تبلیغاتی را بر روی گوشی های خود مسدود کرده اند ، کاملا قابل درک است که کسی نخواهد پیامک تبلیغاتی دریافت کند اما مشکل اینجاست که همین افراد نیاز دارند پیامک هایی را دریافت کنند که جنبه اطلاع رسانی دارد ، پیامکی که از مدرسه فرزندشان ارسال می شود و یا پیامک تایید عضویت آن ها در یک سایت از این دسته است.

متاسفانه شرایطی که همراه اول برای ارسال پیامک های اطلاع رسانی در نظر گرفته است بسیار پیچیده و زمانبر است و بسیاری از کسب و کارها و متقاضیان شرایط لازم برای دریافت آن را ندارند.

ما برای اینکه پیامک های اطلاع رسانی شما (نه پیامکهای تبلیغاتی) بدست همه مخاطبین تان ارسال شود راه حل جدیدی آماده کرده ایم : 

پیام صوتی

شما مثل سابق پیامک های خود را ارسال کنید ، واید بصورت هوشمند با افرادی که دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده اند تماس می گیرد و پیامک شما را برای آنها می خواند !!!

شما می توانید در پنل واید تعیین کنید پیامک با صدای آقا خوانده شود یا خانم ، یا بجای خواندن پیامک یک فایل صوتی که شما مشخص می کنید برای کاربران پخش شود.

شاید فکر می کنید که هزینه این پیام صوتی بیشتر از پیامک است؟ خیر ، هزینه تقریبا معادل همان هزینه پیامک است همچنین اگر کسی به تماس پاسخ نداد هزینه ای از شما کسر نمی شود ، ضمن اینکه در این حالت مخاطب شما تا 24 می تواند با شماره ای که بر روی گوشی اش افتاده است تماس بگیرد و پیام شما را رایگان بشوند !

اگر از پنل واید و یا API آن استفاده می کنید در هر دو حالت نیازی نیست که تغییری توسط شما صورت پذیرد ، واید بصورت هوشمند پیامک های برگشت خورده را برای مخاطبین شما می خواند.

نگران آرامش کاربرانتان نباشید ، شما در پنل واید می توانید تعیین کنید که تماس در چه ساعاتی از روز انجام شود!

 

تماس صوتی بزودی و در فروردین 96 راه اندازی می شود.